Αυτοΐαση - Δημήτρης Μαγγιώρος

Άσκηση τεντώματος και χτυπημάτων Paida ladjin

http://www.paidalajin.com/en/

PaidaLajin official website

An Amazingly Simple But Very Effective 10-Minute DIY Chinese Stretching Method For Immediate Relief & Permanent Healing Of Back Aches & Pains – The Lajin Stretching Method

Κάνουμε τα απλά πρώτα

Δοκιμάστε την άσκηση αυτή της φωτογραφίας και σταδιακά αυξάνετε τον χρόνο

Τα χτυπήματα βοηθούν ιδιαίτερα αυτούς που γενικά κρυώνουν