Φοίβος Πιομπίνος

Η «Πράξη Υποταγής»

Η «Πράξη Υποταγής»

30/9/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

     Το 1825 η Ελλάδα βρέθηκε πολιτικά και στρατιωτικά σε δυσμενέστατη φάση λόγω της εισβολής των αιγυπτιακών στρατευμάτων υπό τον…


Ορθογραφικά (ΟΕ’): το ρήμα αγγέλλω

Ορθογραφικά (ΟΕ’): το ρήμα αγγέλλω

22/9/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Το ρήμα αγγέλλω  και τα παράγωγά του (αναγγέλλω-προαναγγέλλω, απαγγέλλω, εξαγγέλλω-προεξαγγέλλω, επαγγέλλομαι, καταγγέλλω-αντικαταγγέλλω παραγγέλλω-αντιπαραγγέλλω, προαγγέλλω-προαναγγέλλω) γράφονται με διπλό λ (-λλ-) μόνο…