Διάφορα

23/10/2019 | Category: Διάφορα

Γλωσσικά τινα (298): τα επίθετα αυτάρεσκος, φιλάρεσκος και νάρκισσος

     Αυτάρεσκος χαρακτηρίζεται εκείνος που αντλεί ευχαρίστηση από τον εαυτό του, που ικανοποιείται αυτοθαυμαζόμενος (π.χ. ο τόνος της φωνής του φανέρωνε άνθρωπο αυτάρεσκο).

     Φιλάρεσκος χαρακτηρίζεται: 1. εκείνος  που επιθυμεί να αρέσει στους άλλους(με το ντύσιμό του, τη συμπεριφορά  του  κ.λπ.), να  φαίνεται  ωραίος και  ελκυστικός (π.χ. η αδελφή  μου  είναι  φιλάρεσκη) 2. εκείνος που φανερώνει την επιθυμία και την προσπάθεια κάποιου να αρέσει (π.χ. φιλάρεσκη συμπεριφορά).

     Νάρκισσος χαρακτηρίζεται εκείνος που θαυμάζει και αγαπά υπερβολικά τη μορφή του, την εξωτερική του εμφάνιση, και κατ΄ επέκτασιν ολόκληρο τον εαυτό του, το εγώ του, για την ωραιότητά του ή για τις επιδόσεις του.

     Και οι τρεις ως άνω λέξεις δηλώνουν λοιπόν κάποιον που προσπαθεί να αρέσει στην εμφάνισή του, αισθητικά. Ο φιλάρεσκος προσπαθεί να αρέσει και να θαυμάζεται από τους άλλους. Ο αυτάρεσκος αρέσει και θαυμάζει τον εαυτόν του. Ο νάρκισσος  (και ναρκισσευόμενος) έχει την τάση του αυτάρεσκου, τον αυτοθαυμασμό και την αυταρέσκεια, σε υπερβολικό ως παθολογικό βαθμό.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com